browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: define bulanlar

Define Cihazları

Define Araştırmalarından Kullanılan  Teknoloji sistemleri Yer altında bulunan  işlenmiş yada işlenmemiş metalleri bulmada kullanılan elektronik yada elektronik olmayan sistemleri tek tek inceleyelim. Elektronik Cihazlar   Dedektör  Sistemleri : Dedektör sistemleri, gaz,sıvı ve katı halde bulunan maddeleri özelliklerine göre diğer metallerden ayırabilen elektronik sistemlerdir. Bu  sistemler kullanılacak işe ve alana göre ayrı ayrı tasarlanır. Mayın bulmak … Continue reading »

Categories: Cihazlar | Tags: , , , , , | Leave a comment